مداد حسن روحانی وزارت کشور دولت یازدهم وزارت خارجه

مداد: حسن روحانی وزارت کشور دولت یازدهم وزارت خارجه اعضای کابینه ریاست جمهوری وزارت بهداشت وزیر ارتباطات انتخابات ریاست جمهوری 96

گت بلاگز عکس خبری دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به منظور شرکت در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو شرکت همکاری شانگهای پنج شنبه ۹ آذرماه به روسیه سفر کرده بود با دمیتری آن

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

عبارات مهم : روسیه

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به منظور شرکت در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو شرکت همکاری شانگهای پنج شنبه ۹ آذرماه به روسیه سفر کرده بود با دمیتری آناتولیِویچ مدودف نخست وزیر روسیه دیدار و گفت وگو کرد.

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به منظور شرکت در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو شرکت همکاری شانگهای پنج شنبه ۹ آذرماه به روسیه سفر کرده بود با دمیتری آن

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به منظور شرکت در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو شرکت همکاری شانگهای پنج شنبه ۹ آذرماه به روسیه سفر کرده بود با دمیتری آن

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

ایسنا

واژه های کلیدی: روسیه | شانگهای | جهانگیری | عکس خبری

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

دیدار اسحاق جهانگیری با دمیتری آناتولیِویچ مدودف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs