مداد حسن روحانی وزارت کشور دولت یازدهم وزارت خارجه

مداد: حسن روحانی وزارت کشور دولت یازدهم وزارت خارجه اعضای کابینه ریاست جمهوری وزارت بهداشت وزیر ارتباطات انتخابات ریاست جمهوری 96

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی امضاي رييس‌دولت قبل پاي برخي‌تخلفات نفتي بود

هرچقدر هم كه تكذيب كنند ولی تخلفات نفتي دولت هاي نهم و دهم دامان احمدي نژاد را رها نمي كند. بعد از گفت وگوي دادستان ديوان محاسبات با «اعتماد» راجع به جزييات ٧ پ

امضاي رييس‌دولت قبل پاي برخي‌تخلفات نفتي بود

امضاي رييس دولت قبل پاي برخي تخلفات نفتي بود

عبارات مهم : قانون

هرچقدر هم كه تكذيب كنند ولی تخلفات نفتي دولت هاي نهم و دهم دامان احمدي نژاد را رها نمي كند. بعد از گفت وگوي دادستان ديوان محاسبات با «اعتماد» راجع به جزييات ٧ پرونده تخلف احمدي نژاد كه در همه آنها محكوم شده است و آراي آن هم در حال اجراست احمدي نژاد اين بیانات را كذب خواند. فياض شجاعي گفته بود او ٥ پرونده نفتي و دو پرونده غير نفتي دارد و جمعا به پرداخت ١٢ هزار ميليارد تومان محكوم شده است ولی قادر به بازگرداندن اين رقم نيست.

امضاي رييس‌دولت قبل پاي برخي‌تخلفات نفتي بود

با وجود تكذيب احمدي نژاد ولی غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه ديروز به منزل ملت گفت كه امضاي رييس دولت دهم پاي برخي تخلفات نفتي است و رييس جمهور دولت دهم خارج از مصوبات مجلس و قانون يك دستور ويژه صادر كرده است.

تاجگردون گفت: در جريان بررسي بودجه سال ٩٦ مجدد اين گزارش (گزارش ديوان محاسبات) به بهانه برطرف اثر كردن مالي عدم هماهنگي حساب ها بررسي شد كه ديوان محاسبات مجددا حدود ٢٠ روز پيش گزارش مفصلي از مباحث تخلفات نفتي دولت گذشته به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ارايه كرد و از ديوان خواسته شد كه برخي موارد را اصلاح كند كه به رييس مجلس و صحن علني تقديم شود. به گفته تاجگردون احمدي نژاد خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون يك دستور ويژه صادر كرده است كه اين اقدام صورت گيرد كه اين دستور تخلف بوده و در قانون پيش بيني نشده است.

هرچقدر هم كه تكذيب كنند ولی تخلفات نفتي دولت هاي نهم و دهم دامان احمدي نژاد را رها نمي كند. بعد از گفت وگوي دادستان ديوان محاسبات با «اعتماد» راجع به جزييات ٧ پ

وي با بيان اينكه در برخي کارها و تخلفات نفتي دولت گذشته از ستاد تدابير ويژه اقتصادي مجوز اخذ شده است هست، افزود: ديوان محاسبات برخي از اين مجوزها را مورد قبول دانسته و برخي از آنها را رد كرده است آیا كه ديوان محاسبات گزارش ها را براساس مر قانون بررسي مي كند و در برخي از تخلفات نفتي از آنجا كه دستور رييس جمهور ذيل آن بوده هست، شخص احمدي نژاد در اين بخش مقصر است.

تاجگردون افزود: يكي از تخلفات رييس جمهور دولت نهم و دهم اين بوده كه به نيروي انتظامي مجوز داده كه نفت را به فروش برساند، اين فروش نفت به وسیله نيروي انتظامي مشكل داشته ولی بايد به شرايط زماني كه باعث انجام اين كار شده است توجه كرد.

وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در حال حاضر چنين اقداماتي انجام نمي دهد، ادامه داد: بنياد تعاون در اين تخلفات نفتي كنار نيروي انتظامي بوده و تخلفات بعدي را انجام داده است لذا اين گزارش مجدد به ديوان محاسبات ارسال شده است تا گزارش دقيق به مجلس ارسال شود تا تمام مراحل تخلف مشخص شود كه چه كسي در اين بخش دستور داده چه كسي اجرا كرده و چه كسي تخلف مالي كرده هست. تخلفات نفتي دولت گذشته بايد از يكديگر تفكيك شود و مشخص شود كه تخلف رييس جمهور، واحد فرماندهي و واحد اقتصادي چه بوده است.

امضاي رييس‌دولت قبل پاي برخي‌تخلفات نفتي بود

واژه های کلیدی: قانون | تخلفات | رييس جمهور | نيروي انتظامي | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs